Archive For The “Xã hội” Category

VTV thông báo tạm dừng phát sóng “Điệp vụ tuyệt mật”

By |

VTV thông báo tạm dừng phát sóng “Điệp vụ tuyệt mật”

Sau khi để xảy ra sai sót trong đoạn trailer mở đầu chương trình “Điệp vụ tuyệt mật”, Tổng Giám đốc Đài THVN đã quyết định tạm dừng phát sóng chương trình này. Theo thông tin từ Đài THVN (VTV), ngày 2/5/2015, chương trình truyền hình thực tế Điệp vụ tuyệt mật (số 1) phát…

Read more »