Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần

Sáng 1/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cử đoàn công tác đến dự và thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca tại Thành đoàn Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động…

Thực hiện văn bản số 2240 của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1/6, các cơ quan, trường học và một số DN trên địa bàn sẽ đồng loạt chào cờ và hát Quốc ca vào sáng thứ Hai hàng tuần.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi lễ thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi khi chào cờ chỉ sử dụng bài Quốc ca có lời hoặc nhạc được ghi âm sẵn, đại biểu, người dự lễ không hát hoặc hát sai.

Do đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn Thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca; thường xuyên giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với đảng viên); tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên hát những ca khúc trên đúng lời và nhạc.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trong sáng 1/6 đã đến dự và cùng thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca tại cơ quan Thành đoàn Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Sở Thông tin – Truyền thông. Đây là 3 đơn vị từ nhiều năm nay đã thường xuyên tổ chức nghiêm túc nghi lễ này vào mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, đầu tháng.

Dưới đây là một số hình ảnh về nghi lễ chào cờ, hát quốc ca trong sáng nay tại 3 đơn vị trên:

Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần
Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần
Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần
Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần
Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần
Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần
Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần
Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần
Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần
Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần
Hà Nội: Đồng loạt thực hiện nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *