Hơn 70% thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển vào ĐHQG Hà Nội

Đây là kết quả thống kê sơ bộ kết quả thi của 1 điểm thi trong ca thi sáng ngày 31/5.

Trong ngày 31/5, kỳ thi tuyển sinh của ĐHQG Hà Nội tiếp tục diễn ra với 2 ca thi.

Sau hai ngày thi, thông tin từ Ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết, ở ca thi chiều ngày 30/5 có 20 trường hợp phải chuyển ca thi sang sáng ngày 31/5. Có 3 trường hợp thí sinh bị kỷ luật, lỗi đều là mang điện thoại vào phòng thi.

Trong ca thi sáng ngày 31/5, tổng số thí sinh có mặt là 6.247 trong số 6.504 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỉ lệ 96,05%. Số thí sinh phải chuyển ca thi sang buổi chiều ngày 31/5 là 14 em.

Trong 4 ca thi đã diễn ra, tỉ lệ thí sinh dự thi khá ổn định, đạt xấp xỉ 96%.

Bình luận về các trường hợp phải chuyển ca thi, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho rằng số thí sinh phải chuyển ca tập trung nhiều tại các cụm thi ở Hà Nội. Số thí sinh phải chuyển ca do thao tác nhầm lẫn, do sơ suất ở các cụm thi địa phương không đáng kể.

Sơ bộ chia sẻ về điểm thi, ông Sơn cho biết: Phân tích số liệu một điểm thi có 499 thí sinh ở ca thi sáng ngày 31/5 cho thấy người đạt điểm cao nhất là 115/140 điểm. Số thí sinh đạt 70 trở lên là 352/499 thí sinh, bằng 70,3% đạt điểm trung bình trở lên. Đây là đạt ngưỡng tiêu chuẩn có thể dự tuyển vào ĐHQG Hà Nội.

“Chúng tôi không đặt ra tỉ lệ mong muốn đối với thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển vào ĐHQG Hà Nội, mà chỉ mong có nhiều bài thi phản ánh đúng năng lực thí sinh đảm bảo tốt cho đầu vào đào tạo. Tỉ lệ này tùy thuộc đầu vào của từng năm”.

Kết quả này chưa phản ánh cho toàn bộ diện mạo cuộc thi. Tuy nhiên, theo ông Sơn: “Đối với số liệu phân tích trên đây, thì 70% là tỉ lệ tương đối hợp lý khi mà câu hỏi đưa ra có 2/3 đạt trung bình. Đương nhiên, phần phân loại thí sinh sẽ ở trong 20% câu khó. Kết quả thi này thể hiện sự phân hóa đối sinh là tương đối tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường tuyển sinh”.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc đối với các thí sinh phải chuyển ca, liệu trong các đề thi có sự lặp lại của các câu hỏi hay không? Thí sinh có thể tạo ra sự cố để thi lại không?…

Ông Sơn khẳng định: “Lỗi cố ý hay lỗi sơ suất cán bộ phần mềm đều có thể biết được. Màn hình kiểm soát theo dõi tình hình làm bài của từng thí sinh, lưu lại dấu vết thí sinh đã thao tác những gì, lỗi ở khâu nào, phát sinh do đâu.

Mỗi thí sinh có 1 đề khác nhau do máy tính tổ hợp từ bộ đề nguồn. Xác suất câu hỏi giống nhau xuất hiện cùng lúc rất nhỏ. Việc lặp lại các câu hỏi giữa các ca thi hầu như không có hoặc tỉ lệ rất nhỏ. Vì vậy tỉ lệ các bạn gặp lại là rất thấp.Với tỉ lệ đấy không ảnh hưởng đến chất lượng bài làm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *