Nháy mắt liên tục, nhìn gợi tình… được xem là quấy rối tình dục nơi làm việc

Nháy mắt liên tục, nhìn gợi tình... được xem là quấy rối tình dục

Trong Bộ quy tắc chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc thì việc nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, dùng cử chỉ ngón tay… được xếp vào nhóm các hình thức quấy rối tình dục phi lời nói.

Nháy mắt liên tục, nhìn gợi tình... được xem là quấy rối tình dục

Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Để góp phần tăng tính hiệu quả của các quy định pháp luật về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, thúc đẩy việc phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng “Bộ quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”.

Đây là tài liệu do ba bên phối hợp xây dựng trên cơ sở cập nhật Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục năm 2015 nhằm thúc đẩy, tăng cường cam kết của các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ pháp lý bắt buộc của mình trong việc triển khai các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; thay đổi thái độ và nhận thức của các bên liên quan về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; từng bước tiến tới loại bỏ hành vi này nhằm xây dựng môi trường lao động an toàn, hiệu quả cho người lao động, tăng năng suất lao động.

Theo đó, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dụng của bất kỳ người nào với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

Các hành vi không được xem là quấy rối tại nơi làm việc, gồm: Những lời khen hoặc khích lệ thông thường được chấp nhận, hoặc phù hợp về văn hóa, đạo đức xã hội; hành vi giao cấu đồng thuận (trừ hành vi cấm như giao cấu với trẻ em), được bên kia tiếp nhận hay đáp ứng lại; những hành vi quấy rối tình dục nhưng không diễn ra tại nơi làm việc và không chịu điều chỉnh bởi pháp luật lao động mà chịu điều chỉnh bởi pháp luật khác.

Nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, biểu hiện không đứng đắn, cử chỉ ngón tay… tại nơi làm việc được xếp là hành vi quấy rối tình dục.

Các hình thức quấy rối tình dục tại nơi làm việc gồm quấy rối mang tính thể chất, bằng lời nói, ngôn ngữ cơ thể.

Quấy rối bằng hành vi mang tính thể chất gồm: Hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục, như cố tình động chạm không mong muốn, sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm ấp, hay hôn; tới tấn công tình dục, cưỡng dâm, hiếp dâm.

Quấy rối tình dục bằng lời nói, gồm: Lời nói trực tiếp, qua điện thoại, hoặc phương tiện điện tử có nội dung tính dục hoặc ngụ ý tình dục, có thể bao gồm những nhận xét không phù hợp về mặt xã hội, văn hóa và không được mong muốn; bằng những ngụ ý về tính dục như truyện cười gợi ý về tình dục hay những nhận xét về trang phục, hay cơ thể của một người nào đó khi có mặt hoặc hướng tới họ; những lời đề nghị, những yêu cầu không mong muốn hay lời mời đi chơi mang tính cá nhân, riêng tư một cách liên tục.

Quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử, như nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, biểu hiện không đứng đắn, cử chỉ ngón tay… Hình thức này cũng bao gồm việc phô bày các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật, các tin nhắn liên quan tới tình dục.

Bộ quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc được khuyến nghị áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; dù sản xuất hay kinh doanh, dịch vụ; cả khu vực công và khu vực tư nhân; bất kể quy mô.

Bộ quy tắc trên yêu cầu người sử dụng lao động phải xây dựng và công bố các hành vi được xem là quấy rối tình dục bị nghiêm cấm tại nơi làm việc, đưa vào nội quy đơn vị; xây dựng và áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa, phòng chống và xử lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *