Vì cứu người đẹp, trấn thành bị đánh bầm dập

Có lòng tốt giúp tiểu thư xinh đẹp khỏi bị khàn tiếng nhưng có ai ngờ lại bị cô nàng đánh cho một trận sau khi chữa khỏi.

Qua nhà tiểu thư Thu Trang chơi và được cô nàng nhờ làm cái gì đó thật ‘chấn động’ để hết khàn tiếng. Sau nhiều lần thử thì cuối cùng Tran Thanh cũng giúp người đẹp nói lại bình thường.

1-5374-1433490847
Sang nhà tiểu thư chơi.
2-5922-1433490847
Nhưng sao Trấn Thành đã biến sắc khi nghe giọng khàn của nàng.
Cô nàng than vãn và nhờ Trấn Thành giúp mình hết khàn.
Cô nàng than vãn và nhờ Trấn Thành giúp mình hết khàn.

 

Sau khi giúp xong Trấn Thành liền bị đánh tơi bời.
Sau khi giúp xong Trấn Thành liền bị đánh tơi bời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *