Ảnh hài hước ngày cuối tuần!

Em tận dụng đồ của nhà “trồng” được các bác ạ.

Chỗ để đồ lý tưởng.

Thời trang bó chân.

Ôi! Có người biết bay!

“Úi! Em kia xinh thế”.

7 viên ngọc rồng kìa mấy bác.

“Thằng Bồ Câu kia, trả tao miếng bánh ngay!”.

Sự khác biệt giữa các vĩ nhân và người thường.

Chất quá!

Xem thêm : Anh hai huoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *