Posts Tagged “du lịch đền Hùng”

By |

Với mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo…

Read more »

Siết chặt tình trạng chặt chém tại giỗ tổ vua Hùng 2018

By |

Siết chặt tình trạng chặt chém tại giỗ tổ vua Hùng 2018

Ngày 1/3, UBND tỉnh Phú Thọ có công văn chỉ đạo các cơ sở ban ngành việc siết chặt tình trạng chặt chém, ép giá tại Lễ hội Đền Hùng 2018. Theo đó, các cơ sở lưu trú giữ nguyên giá dịch vụ thuê phòng, trong trường hợp cụ thể, đặc biệt không được tăng…

Read more »