Posts Tagged “đền ông hoàng bảy”

Không gian uy nghi tĩnh mặc của đền ông Hoàng Bảy Bảo Hà

By |

Không gian uy nghi tĩnh mặc của đền ông Hoàng Bảy Bảo Hà

Đền Ông Hoàng Bảy hay còn gọi là đền Bảo Hà là ngôi đền linh thiêng gắn với truyền thuyết về Ông Hoàng Bảy, người có công đánh dẹp giặc phương Bắc. Đền Ông Hoàng Bảy Lào Cai là một khu di tích thuộc về lịch sử văn hóa thuộc địa bàn xã Bảo Hà…

Read more »