Trường học ở Hà Nội được phép thu những khoản nào đầu năm học?

Trường học ở Hà Nội được phép thu những khoản nào

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024.

Trường học ở Hà Nội được phép thu những khoản nào

Nguồn Tiền Phong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *